Overmatige bomenkap in Ugchelen onderzocht door gemeente Apeldoorn

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Bij de recente bomenkap in Ugchelen is meer gekapt dan toegestaan, volgens de gemeente Apeldoorn. De zaak wordt nu verder onderzocht.

Meer gekapt dan toegestaan

De bomenkap in Ugchelen heeft rond de jaarwisseling de aandacht getrokken. Onder meer omwonenden en de Dorpsraad Ugchelen uitten hun bezorgdheid. De gemeente Apeldoorn heeft de situatie onderzocht en stelt dat op twee locaties meer is gekapt dan de vergunning toeliet.

Eigenaar ontkent overtreding

WieAP, het bedrijf dat eigenaar is van het terrein, stelt echter dat alle regels zijn gevolgd en dat het proces is begeleid door ecologische specialisten. Het bedrijf beweert te goeder trouw te hebben gehandeld.

Consequenties

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de situatie te legaliseren, mits er voor de extra kap een vergunning zou zijn afgegeven als die was aangevraagd. Als legaliseren niet mogelijk is omdat de kap nooit zou zijn toegestaan, kan de gemeente een plicht tot herplant opleggen en een boete uitdelen wegens illegale kap.

Politieke reacties

De situatie heeft ook de aandacht getrokken van de Partij voor de Dieren. De partij heeft een reeks vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de bomenkap in Apeldoorn en wil weten hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. De burgemeester en wethouders hebben enkele weken om op deze vragen te reageren.